Ulaşım Ana Planı Performans Izleme

Proje Adı: Ulaşım Ana Planı Performans İzleme

Proje Yapım Yılı: 2011 – 2013

Proje Yeri: İstanbul İl Geneli

Proje Paydaşları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı

Proje Türü: Ulaşım

Proje; İstanbul Ulaşım Ana Planı” çalışmasında kullanılan model verilerinin güncellenmesini ve mevcut arazi kullanım kararlarındaki değişikliklerini dikkate alarak model performansını yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda; değişen idari sınırlara göre (İlçe, mahalle) yeni zonların oluşturulmuş ve buna bağlı olarak güncellenmesi gereken sosyo-ekonomik veriler için hane halkı anket çalışması düzenlenmiştir. İstanbul Çevre Düzeni Planı ve alt ölçekli planların öngördüğü arazi kullanım kararları ile nüfus ve istihdam verileri dikkate alınmış, hedef yılı ulaşım talep tahmininde bulunulmuştur. İstanbul dışından gelen trafiğin hesaplanması için dış istasyon anketleri ve model kalibrasyonunda kullanılmak üzere perde kordon hatlarında araç sayımı ve anketleri yapılmıştır. Link performansını ölçmeye yönelik yolculuk etütleri yapılmıştır.