2B-3B Haritalama ve Cbs Hizmetleri

Haritalama ve CBS hizmetleri kapsamında; kent dokusunun ve kültür varlıklarının belgelenmesi amacıyla lazer tarama teknolojileri kullanılmakta, bu teknoloji ile altyapı sistemleri belgelenmekte, mühendislik ve geliştirme çalışmalarına altlık sağlayacak veri setleri oluşturulmaktadır.

İstanbul veri tabanı güncellenmekte, yönetim birimleri ile ortak çalışmayı kolaylaştıracak şekilde ortak veri tabanı yönetim sistemlerini oluşturmaktadır.

İleri teknoloji haritalama çalışmaları geliştirilmekte, hava ve mobil lidar projeleri gerçekleştirilmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri(CBS) alanında çalışmalar ve analizler geliştirilmekte, altyapı ve üstyapı projelerinin CBS entegrasyonu sağlanmaktadır. Fotogrametrik haritalar, sayısal arazi modelleri, yüzey modelleri ve üç boyutlu kent modelleri üretilmektedir. Üç boyutlu kent modelleri ile görünürlük(siluet) analizleri gerçekleştirilmektedir.