Mimarlık-Kültürel Miras-Mühendislik Hizmetleri

Mimarlık-Kültürel Miras-Mühendislik Hizmetleri kapsamında Mimari ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanmakta, Kültür varlıkları tespiti, projelendirmesi ve raporlandırması işleri kapsamında Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Rekonstrüksiyon, Renovasyon hizmetleri sağlanmaktadır. Bu doğrultuda restorasyon işleri kapsamında danışmanlık hizmeti vermekte sürecin koordinasyonunu üstlenmektedir.