Şehir ve Bölge Planlama Hizmetleri

Şehir ve bölge planlama hizmetleri kapsamında; kent ve semt ölçeğinde vizyon ve stratejik plan çalışmaları, turizm planları ve bu doğrultuda kıyı planları ve master planlar, eylem planları, analitik etüd çalışmaları, sektörel ihtiyaçlar çerçevesinde yer seçimi çalışmaları ve yönetim planları, mekânsal planlar ve kırsal alan planlanma çalışmaları yapılmaktadır. Kentsel tasarım çalışmaları doğrultusunda kent estetiğine yönelik çalışmalar, meydan ve açık yeşil alan tasarımları ve siluet çalışmaları yapılmakta, yarışma süreçleri takip edilmekte ve projeler temin edilmektedir. Plan süreçlerinde dere yatakları ve sokaklar için sağlıklaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin afet durumlarına yönelik acil eylem planlaması ve afet yönetimi çalışmaları yapılmakta, katılım modelleri geliştirilmekte, uzlaşma yöntemlerine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Sosyal etki değerlendirme çalışmaları yapılmakta, arazi yapısına uygun model ve tasarımlar geliştirilmektedir.

Tüm plan süreçleri için katılım modeli geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.