Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarında Kentsel Dönüşüm Planlama Yaklaşımı Geliştirilmesine Yönelik Analitik Etütlerin Yapılması

Proje Adı: Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarında Kentsel Dönüşüm Planlama Yaklaşımı Geliştirilmesine Yönelik Analitik Etütlerin Yapılması

Proje Yapım Yılı: 2018-2019

Proje Yeri: Tarihi Yarımada (Fatih)

Proje Paydaşları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Proje Türü: Kentsel Dönüşüm

Tarihi Yarımada bütünü için mevcut ve öneri silüet kararları irdelenerek, İstanbul Kentsel Dönüşüm Master Planı’nda belirlenmiş karar ve kabuller doğrultusunda 1/5000 ölçekli planlara referans olmak üzere “Tarihi Yarımada Kentsel Dönüşüm Planlama Yaklaşımı” oluşturulmuştur. Planlama yaklaşımı sonrasında belirlenen farklı kentsel karakterde 5 adet kentsel dönüşümde öncelikli alanda 1/1000 ölçekli planlara referans olmak üzere “Kentsel Dönüşümde Öncelikli Alanlar Planlama Yaklaşımı” şemaları, tasarımları ve uygulama yol haritaları geliştirilmiştir.