Reklam Yönetim Modeli ve Reklam Panoları Standartları

Proje Adı: Reklam Yönetim Modeli ve Reklam Panoları Standartları

Proje Yapım Yılı: 2019 – 2020

Proje Yeri: İstanbul İl Geneli

Proje Paydaşları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü

Proje Türü: Yönetim Planı, Standart Analizi

Bu proje kapsamında şehir reklam uygulamaları belirlenen kriterler doğrultusunda sınıflandırılmış, kullanım standartları oluşturulmuştur. Sistem içindeki aktörlerin rol dağılımlarının tanımlanmış, koordinasyon ve denetimin tek bir çatı altında toplanarak etkin sürdürülebilir bir yönetim modeli kurgulanmıştır. Kentin silüet ve estetiğine uygun reklam panoları standartları belirlenmiştir.