Istanbul Tarihi Yarımada Alan Yönetimi Planı

Proje Adı: İstanbul Tarihi Yarımada Alan Yönetimi Planı

Proje Yapım Yılı: 2015 – 2016

Proje Yeri: Tarihi Yarımada ve Tampon Bölgesi

Proje Paydaşları: UNESCO Türkiye, ICOMOS Türkiye, İBB, İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı, Üniversiteler, STK’lar

Proje Türü: Alan Yönetimi Planı

‘İstanbul’un Tarihi Alanları’; Sultanahmet Arkeolojik Parkı, Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı, Zeyrek Camii (Pantokrator Manastırı) ve Çevresi Koruma Alanı ve İstanbul Kara Surları, 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne girmiştir. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı 2011 yılında hazırlanmış, 2015-2016 yılında güncellenmiştir. Vizyonu; zengin tarihi birikimini koruyup, yaşayan, üreten, sosyal-ekonomik mekânsal ve kültürel kimliğini geleceğe aktaran bir Tarihi Yarımada için kullanıcıların ve yaşayanların katılımıyla tüm kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm ve şeffaflık içinde yürütülen; Tarihi Yarımadanın üstün evrensel değerini koruyan bir yönetim planıdır.

Planda; Yönetim ve Eşgüdüm, Koruma – Planlama, Koruma – Restorasyon, Erişilebilirlik, Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım, Ziyaretçi Yönetimi ve Risk Yönetimi temaları altında hedef, strateji ve eylemler tanımlanmıştır.