Istanbul Lojistik Ana Planı Çalışması

Proje Adı: İstanbul Lojistik Ana Planı Çalışması

Proje Yapım Yılı: 2015 – 2017

Proje Yeri: İstanbul İl Geneli

Proje Paydaşları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı

Proje Türü: Lojistik Planlama

İstanbul’un konumu dolayısıyla sahip olduğu uluslararası ölçekteki lojistik önemi göz önüne alınarak rekabetçiliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, mevcut lojistik altyapı sorunları çözümü, mekânsal gelişiminin sağlıklı bir biçimde sağlanması ve bu sayede insanların yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kent ölçeğinde lojistik analitik etütleri yapılmış ve bu doğrultuda lojistik mekânsal planlama çalışmaları yapılmıştır. İstanbul lojistik altyapısı ortaya konularak, İstanbul’un politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik yönlerini dikkate alan öngörüler ışığında stratejiler geliştirilmiş lojistik ana plana altlık oluşturacak olan lojistik eylem planı yapılması ve bu planın Ulaşım Ana Planı ile entegrasyonunun sağlanması hedeflenmiştir.