Başakşehir Yarımburgaz Mağarası ve Çevresinde Rölöve, Belgeleme ve Tespit Çalışması

Proje Adı: Başakşehir Yarımburgaz Mağarası ve Çevresinde Rölöve, Belgeleme ve Tespit Çalışması

Proje Yapım: 2019-2020

Proje Yeri:Başakşehir İlçesi, Altınşehir Mevkii

İşveren: İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

Proje Türü: Rölöve

Yarımburgaz Mağarası Dünya'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. 2001 yılında mağara 1. Derece Arkeolojik Doğal Sit Alanı olarak kabul edilmiştir. Avrupa’da bulunan ilk insan izleri olması sebebiyle büyük önem teşkil etmektedir, buluntuların 600.000 yıl öncesine ait olduğu düşünülmektedir. Mağarada 12-15 kişilik gruplar halinde Homo Erektus insansı türünün yaşadığı, Bizans döneminde ise dinsel amaçla kullanıldığı belirlenmiştir.

Ülkemiz ve dünya açısından büyük tarihi önem teşkil eden Yarımburgaz Mağarası; 3 Boyutlu Lazer Tarama tekniği kullanılarak rölövesi hazırlanmış ve İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 12.11.2020.tarih ve 5488 sayılı kararı ile rölöve onaylanmıştır.