Bakırköy, Zeytinlik,564 Ada, 160 Parsel Tescilli Baruthane Yapıları Güncel Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi

Proje Adı: Bakırköy, Zeytinlik,564 Ada, 160 Parsel Tescilli Baruthane Yapıları Güncel Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi

Proje Yapım: 2019-2020

Proje Yeri: Bakırköy

İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

Proje Türü: Rölöve-Restitüsyon,Restorasyon

1700 yılında inşası tamamlanan Baruthane yapıları Osmanlı Devleti’nin savunma sanayisi kapsamında barut üretiminin sağlandığı önemli bir tesis olarak günümüze gelmiştir. 4 binadan oluşan Baruthane yapıları, cephe ve plan düzeni, yapım tekniği ve malzeme özellikleri ile özgünlüğünü koruyabilmiştir. Üç boyutlu lazer tarama verilerinden faydalanılarak oluşturulan Rölövesi, tarihsel araştırmalar sonucu elde edilen verilerle özgün halini yansıtan Restitüsyon Projesi hazırlanmış ve İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 27.10.2020 tarih ve 5468 sayılı karar ile onaylanmıştır. Etkinliğini kaybetmesi ile bakımsız kalan yapıların kurul onay süreçleri sonrası restorasyonu tamamlandıktan sonra çocuk deneyim merkezi olarak kullanılması hedeflenmektedir.