3-Boyutlu Lidar Verileri Kullanılarak Cendere ve Çırpıcı Dereleri Üzerinde Enkesitler Oluşturulması

Proje Adı: 3-Boyutlu Lidar Verileri Kullanılarak Cendere Ve Çırpıcı Dereleri Üzerinde Enkesitler Oluşturulması

Proje Yapım Yılı: 2015

Proje Yeri: İstanbul İli Cendere ve Çırpıcı Dereleri

Proje Paydaşları:

Proje Türü:

Bu çalışmada; İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından İstanbul il sınırları içinde bulunan Cendere ve Çırpıcı derelerinin rehabilitasyonuna yönelik olarak 3-boyutlu lidar verilerinden enkesit çalışması yapılması istenmiştir.

Enkesit çalışması, Cendere Deresinin 00+000 – 12+670 kilometreleri ile aynı derenin ikinci bir kolu olan 00+000 – 02+510 kilometrelerinde ve Çırpıcı Deresinin 00+000 – 07+510 kilometreleri arasında yapılmıştır.