Kuzguncuk Buluşmaları

Kuzguncuk Buluşmaları ile Kuzguncuklularla yetkili birim ve kurumlar bir araya geliyor!

Kuzguncuk’un sorunlarına bütüncül ve kalıcı çözümler üretmek adına yürütülen Kuzguncuk Senin çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak eylem planını sizlerle paylaşacak; gelecek adımlara yönelik görüş, öneri ve talepleri ilgili idari birimlerin katkılarıyla birlikte değerlendireceğiz.

24 Ağustos 2021 tarihinde; Kuzguncuk’taki ticari işletmeler ve mekânsal etkileri,

26 Ağustos 2021 tarihinde; Kuzguncuk’taki ulaşım, altyapı ve sokak yaşamı konularının görüşüleceği,

Kuzguncuk Buluşmalarına tüm Kuzguncukluları bekliyoruz.