Istanbul’un Olası Akut Şok ve Kronik Stresler Karşısında Kentsel Dayanıklılığının ve Baş Edebilme Gücünün Artırılmasına Yönelik Ön Araştırma Veri Toplama ve Model Kurgulama (Resılıence)

Proje Adı: İstanbul’un Olası Akut Şok ve Kronik Stresler Karşısında Kentsel Dayanıklılığının ve Baş Edebilme Gücünün Artırılmasına Yönelik Ön Araştırma Veri Toplama ve Model Kurgulama (RESILIENCE)

Proje Yapım Yılı: 2018-2019

Proje Yeri: İstanbul İl Geneli

Proje Paydaşları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Proje Türü: Kentsel Dönüşüm

Dünya kentleri; doğal afetler, sosyal, ekonomik ve kültürel stresler, çevre problemleri, iklim değişikliği, teknolojik tehditler, gıda ve sağlık sorunları, ulaşım ve erişilebilirlik ile ilgili birçok sorun ile baş etmeye çalışmaktadır. Akut Şok veya Kronik Stres olarak tanımlanan bu sorunlar aniden keskin bir şekilde oluşarak şehri tehdit etmekte veya süreç içinde hareket ederek uzun vadede kent dokusunu zayıflatmaktadır. İstanbul’un olası akut şok ve kronik streslere karşı fiziksel, sosyal, çevresel ve ekonomik olarak kentsel dayanıklılığını ve baş edebilme gücünü (resilience) artırmaya yönelik bir index oluşturulmuştur. İstanbul içinde Toplanma Alanları (TA) ve Geçici Barınma Alanları (GBA)’nın belirlenmesine yönelik bir model çalışması yapılmıştır.