Istanbul Kentsel Tasarım Rehberi (Ktr)

Proje Adı: İstanbul Kentsel Tasarım Rehberi (KTR)

Proje Yapım Yılı: 2016-2018

Proje Yeri: İstanbul Geneli

Proje Paydaşları: İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Üniversiteler

Proje Türü: Kentsel Tasarım Rehberi

İstanbul’u canlı, güvenli, yenilikçi, kapsayıcı, esnek, sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir kent haline getirmek için, kentsel tasarım uygulama ve kontrol aracı olarak kentsel tasarım rehberi modeli oluşturulmuş ve İstanbul Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanmıştır. KTR’nin vizyonu; kamu yararı gözetilerek, sürdürülebilirlik ana ekseninde gelişen, yaşanabilir bir İSTANBUL, amacı; yaşam kalitesi yüksek, güvenli, kapsayıcı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir İSTANBUL için kentsel tasarım ilkelerini ortaya koymaktır. İstanbul KTR planlama ve kentsel tasarım için bir üst çerçeve sunmaktadır; uygulama rehber olarak değil kentsel tasarım yoluyla yaşam kalitesini iyileştirmek, yükseltmek hedefiyle esnek, yol gösterici ama gerektiğinde yönlendiren ölçütleri kapsamaktadır. İstanbul KTR iki kitaptan oluşmaktadır.