Istanbul Halk Market Öneri Çalışması

Proje Adı: İstanbul Halk Market Öneri Çalışması

Proje Yapım Yılı: 2020

Proje Yeri: İstanbul İl Geneli

Proje Paydaşları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Proje Türü: Yer Seçimi Çalışmaları

Kent yoksulluğu ile mücadele kapsamında ucuz ve sağlıklı gıdaya erişim göz önünde bulundurarak planlanan üreticileri ve tüketicileri bir araya getiren İstanbul Halk Market projeleri için, yoksulluk ve ihtiyaç haritasına göre belirlenen gelir ve mülkiyet durumu, erişilebilirlik gibi temel kriterleri dikkate alınmıştır. Network analizi yapılarak yer seçimi öneri çalışmaları gerçekleştirilmiştir.