Istanbul Büyükşehir Belediye Binası Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Proje Adı: İstanbul Büyükşehir Belediye Binası Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Proje Yapım: 2019-2020

Proje Yeri: Fatih

İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü

Proje Türü: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin halen çalışmalarını sürdürdüğü Belediye Sarayı, 1953 yılında bir ulusal yarışma sonucunda birincilik alan mimar Nevzat Erol'un projesine göre yapılmıştır. Belediye Sarayı iki ana kütleden oluşmaktadır. Yüksek ve dikdörtgenler prizması biçimindeki büro kitlesi ve yine yatık bir dikdörtgen prizma olan başkanlık ve toplantı hacimlerine ayrılmış kitle. Proje, yapımı aynı yıllara rastlayan İstanbul Hilton Oteli ile birlikte, 2.Dünya Savaşı sonrasında ABD’de başlayarak hızla yayılan ve “rasyonalist-pürist akım” olarak da anılan uluslararası üslubun Türk mimarlığına yansıdığı ilk örneklerden biridir. Türkiye mimarlığının gelişim sürecinde önemli bir dönüşümün işareti sayılmaktadır. Bimtaş tarafından 02.08.2019 tarihinde proje çalışmalarına başlanmış, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.03.2020 tarih 7378 sayılı kararı ile hazırlanan Rölöve uygun bulunarak onaylanmıştır. Rölöve onayı sonrası restitüsyon ve restorasyon proje çalışmaları da tamamlanmış, ilgili kurul gündemine alınarak görüşülmesi beklenmektedir. Günümüzde yapıların Belediye Başkanlık Binası ve Kütüphane olarak kullanılması amaçlanmaktadır.