Istanbul Aydınlatma Master Planı (Iamp)

Proje Adı: İstanbul Aydınlatma Master Planı (İAMP)

Proje Yapım Yılı: 2016 – 2019

Proje Yeri: İl Geneli

Proje Paydaşları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Üniversiteler, İBB İlgili Müdürlükleri

Proje Türü: Master Plan

İstanbul gibi köklü bir geçmişe sahip ve sürekli bir değişim ve gelişim içinde olan kentin aydınlatma önceliklerini belirlemek ve gerek kullanıcılar gerekse ziyaretçiler için bir ihtiyaç olan kentsel kamusal aydınlatma uygulamalarını düzenlemek, “İstanbul Aydınlatma Master Planı-İAMP”nin oluşumundaki temel yönlendiricilerdir. İstanbul genelinde ulaşım aksları, yeşil alanlar ve kıyı alanları ile ilgili prensip aydınlatma kararlarını belirleyen İAMP, üst ölçekli stratejik plan kararlarından oluşmaktadır. Ara ölçekli “Merkez İstanbul” yaklaşımı ve alt bölge aydınlatma master planları ile birlikte değerlendirilmesi gereken plan, farklı ölçekli planlardan oluşan bir bütündür.