1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı

Proje Adı: 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı

Proje Yapım Yılı: 2006 – 2009

Proje Yeri: Trakya Alt Bölgesi

Proje Paydaşları: TRAKAB, Üniversiteler, STK’lar, Bakanlıklar

Proje Türü: Üst Ölçekli Plan

Türkiye’nin tarım merkezi olan Trakya Alt Bölgesi planlama çalışmaları, verimli tarım topraklarının yitirilmemesi konusunda duyarlı ve kamu yararı anlayışını temel alan bir anlayışla yapılmıştır. Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı; bölgesel plan yaklaşımları belirleyerek, bölgenin ülkesel anlamda en büyük potansiyeli olan tarımsal üretimi desteklemeyi, tarım dışındaki fonksiyonları da bu doğrultuda düzenleyerek, küresel ölçekte önemi günden güne artan tarım sektörünü yarışabilir bir noktaya getirmeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda plan yerel potansiyellerin ve doğal varlıkların değerlendirilerek; çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda; özgün, kültürel ve doğal kimliğini koruyarak gelişen; küresel ekonomide rekabetçi bir odak noktası yaratmayı amaçlamıştır.