1/100.000 Ölçekli Istanbul Ili Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Proje Adı: 1/100.000 Ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı Revizyonu

Proje Yapım Yılı: 2016 – 2019

Proje Yeri: İstanbul İl Geneli

Proje Paydaşları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü, Üniversiteler, STK’lar, Kalkınma Ajansları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje Türü: Üst Ölçekli Planlar

İstanbul ilinde; başta hizmet ve sanayi sektörü olmak üzere sektörel odaklı mevcut durum ve mekansal gelişim süreci analiz edilmiş; sektörlerin geleceğe dönük eğilim ve potansiyelleri ortaya konulmuştur. Elde edilen veri ve sonuçlar değerlendirilerek, planlama odaklı stratejiler ve modeller üretilmiş, mekansal senaryolar hazırlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul’un çok boyutlu ve kapsamlı veri toplama, analiz, sentez çalışmaları, projeksiyon ve kabulleri yapılmış, gelişme eğilimleri tanımlanmıştır.