Sol Menüyü Aç
True Ortofoto
Ortofotolar, harita yapımı, revizyonu, arazi kullanım haritalarının üretilmesi ve mekânsal analizler gibi birçok uygulamada kullanılabilen, havadan çekilmiş, eğiklik ve yükseklik hataları giderilmiş, üzerinde ölçüm yapılabilen koordinatlı fotoğraflardır. Arazi örtüsünün ve objelerin tümünün renk bilgileriyle görünmesi sebebiyle, çizgisel haritalara kıyasla birçok disiplinin uygulamalarında yer bulmuştur. Analog ve dijital olarak ikiye ayrılan ortofotolar 2000’li yıllardan itibaren ülkemizde yaygınlaşmış olup dijital kameraların gelişmesiyle birlikte teknolojisini dijital ortofoto olarak devam ettirmektedir.

True Ortofoto: Ortofotolarda yüksekliği olan objelerin düşey olarak (ortogonal) çekilememesinden kaynaklanan sebeple dış sınırlarının farklı bir konumda çıkması ve bununla birlikte ortaya çıkan kayıp alanların giderilmesi için çeşitli açılardan çekilmiş farklı fotoğraflar ve DSM kullanılarak ortogonal hale getirilen ortofotolardır.


Lidardan elden edilen üç boyutlu bina modelleri, true ortofotoların daha hızlı ve yüksek doğruluklu olarak üretilmesine imkan vermektedir.
Site içiriğindeki tüm metin ve görsellerin telifi BİMTAŞ’a aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz. © 2015