İstanbul Ulaşımını Daha İleri Taşımak için Çalışmalarımız Devam Ediyor.

21 Ocak 2021 günü İBB bünyesindeki ulaşım paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ulaşım Ana Planı Koordinasyon Çalıştayı'nın ardından çalıştay sonuçlarının değerlendirildiği ve ana plan sürecinde dair stratejilerin belirlendiği toplantı BİMTAŞ'ta gerçekleşti. 

Çalıştayda öne çıkan temalar olan Yeni Ulaşım Planlama Modelleri, Yeni Ulaşım Politikaları, Büyük Veri Kullanımı, Katılımcı Yaklaşımlar ve Entegrasyon konularında izlenecek yollar belirlendi. 

Toplantı kapsamında İBB bünyesindeki ilgili aktörlerin çalıştayda belirlenen sorumluluklarının detayları netleştirildi ve görev dağılımları gerçekleştirildi. 

İç paydaşların bilimsel yöntemler ve katılım politikaları üzerinde gerçekleştirildiği görüşmelerde önümüzdeki süreçlere dair yol haritası belirlendi. 

İstanbul Ulaşımını daha ileri taşımak için yenilikçi ve katılımcı yöntemler geliştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. 

 bimtas-ulasim-png-60267a144eb05.png