Adana Ulaşım Ana Planı kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi ile proje işleyiş süreci üzerine kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik.

Yürütmekte olduğumuz Adana Ulaşım Ana Planı kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Erdoğan, Ulaşım Daire Başkanı Dr. Murat Kütükçü ve ilgili heyet ile BİMTAŞ olarak proje işleyiş süreci üzerine kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. 


Adana Ulaşım Ana Planı Hedefleri

Adana Ulaşım Ana Planı Aşamaları

Paydaş Katılım Süreci

Odak Grup Toplantıları

Ulaşım Ana Planı Çalıştayı

Sayım Yapılacak Kavşak Noktaları 

gibi başlıkların konuşulduğu toplantımızda ulaşım altyapısı ve ulaşım sistemlerinin bir bütün olarak yeniden düzenlenmesi için kısa, orta ve uzun dönemli ulaşım politika ve stratejilerinin belirlenmesi üzerine fikir alışverişinde bulunduk.