Sol Menüyü Aç
BİMTAŞ  PROJELER
Proje Detayı

Galata Kentsel Tasarım Rehberi

İstanbul sur içi dışındaki, Galata ticari liman yerleşmesi de, bütünü ile koruma alanıdır. Osmanlı Dönemi’nde şehirde güvenlik, estetik, sağlık, konfor açısından olumsuzlukları gidermek için görevliler periyodik olarak şehri dolaşarak aksaklıkları tesbit ederlerdi. Günümüzde ise belediye teşkilatları, sorunları gidermek için çok daha kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Galata Koruma Bölgesi’nde,  yeni yapılaşmaların eski yapılarla uyumunu sağlamak, koruma hedeflerine ulaşmak için, eski eserlerin saçak irtifaları, erişim, topoğrafya, iklim, yönlenme analizlerine varıncaya kadar ayrıntılı analizleri, yapı mimari özellik ve tipolojilerinin tesbiti yapılarak, kısa sürede bütüncül uygulamaların yapılabilmesine imkân veren ve uzun vadede yapılacak uygulamaları yönlendirecek kentsel tasarım çalışması yapılmıştır. BİMTAŞ bu çalışmaları Mimar Sinan Üniversitesi ile birlikte 2014 yılında gerçekleştirmiştir.

Site içiriğindeki tüm metin ve görsellerin telifi BİMTAŞ’a aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz. © 2015