Sol Menüyü Aç
BİMTAŞ  PROJELER
Proje Detayı

Tarihi Yarımada Yönetim Planı

Dünyada doğal ve kültürel değerlerin yitirilmesi, korunmaları konusundaki yasal mevzuatta da ilave düzenlemelerin yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Alan yönetimi ve yönetim planı kavramları da ülkemize, 1983 yılında taraf olunan ‘’Dünya Miras Sözleşmesi’’ ve ‘’Dünya Mirası Sözleşmesinin Uygulanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler Uygulama Rehberi’’ ile girmiştir. Rehberin amacı ‘’Her varlık uygun bir yönetim planına veya varlığın üstün evrensel değerinin katılımcı yollarla nasıl korunması gerektiğini belirten bir yönetim sistemine sahip olmalıdır. Bu yönetim sisteminin amacı, günümüz ve gelecek nesiller için varlığın etkin korunmasını sağlamaktır.’’ şeklinde açıklanmaktadır.

İstanbul’un tarihi alanları 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. O tarihte Suriçi bütünü ile koruma alanı değildir. Dünya mirası olarak belirlenen alanlar Sultanahmet Arkeolojik Parkı, Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı, Zeyrek Camii ve Çevresi Koruma Alanı, İstanbul Karasurları'dır. 

Yakın zamana kadar kuruluşu Bizantion’dan başlatılan İstanbul’un yerleşik tarihinin Milattan Önce 8000 yılına kadar uzandığı Yenikapı Marmaray kazılarında ortaya çıkan zengin yeraltı ve yer üstü varlıkları ile tesbit edilmiştir. Tarihi Yarımada’nın geleceğe matuf alan yönetim planlarının gerekliliği sonucu İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı 2011 yılında konunun uzmanlarından oluşan geniş bir çalışma ekibi oluşturularak BİMTAŞ bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Site içiriğindeki tüm metin ve görsellerin telifi BİMTAŞ’a aittir.
İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz. © 2015